กทพ. จัดสัมมนาระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการ กับคณะผู้บริหาร กทพ.

กทพ. จัดสัมมนาระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการ กับคณะผู้บริหาร กทพ.

  💁‍♀️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) จัดสัมมนาและการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรระหว่างคณะกรรมการฯ และคณะผู้บริหารของ กทพ. เพื่อระดมความคิดเห็นและประเด็นขับเคลื่อนสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรของ กทพ. ในอนาคต เพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจปี พ.ศ. 2566 – 2570 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหาร กทพ. ยังได้ลงพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

กทพ. จัดสัมมนาระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการ กับคณะผู้บริหาร กทพ.กทพ. จัดสัมมนาระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการ กับคณะผู้บริหาร กทพ.กทพ. จัดสัมมนาระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการ กับคณะผู้บริหาร กทพ.กทพ. จัดสัมมนาระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการ กับคณะผู้บริหาร กทพ.กทพ. จัดสัมมนาระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการ กับคณะผู้บริหาร กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.