กทพ. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ

👷🏻‍♂️กทพ. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ

📌การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยผู้แทนของ กทพ. ได้แนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีควัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีผู้เดินทางมาฉีดวัคซีนมากกว่า 34,000 คน

⭐️ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยได้การจัดเตรียมพื้นที่บางส่วนของสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเปิดเป็น “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” สำหรับรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อรองรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรด่านหน้ากระทรวงคมนาคม พนักงานผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ รวมถึงประชาชนทั่วไป ตามนโยบายของรัฐบาล

📥 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.