🚏กทพ. จัดอบรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS)

🚏กทพ. จัดอบรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS)

🗓 เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 0301 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กทพ. เป็นประธานเปิดการอบรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS)ในการควบคุมการจัดจราจรและการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ให้แก่พนักงาน กทพ. ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

การอบรมในครั้งนี้ ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ โดยกลุ่มผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ได้ดำเนินการจัดการอบรมดังกล่าว ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ท่าน ทั้งไทยและต่างชาติเป็นผู้บรรยาย

ทั้งนี้ การอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยก่อนเข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรมได้ส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK รวมถึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องอบรม และนั่งเว้นระยะห่างตลอดการอบรม

📥 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.