กทพ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๘๙ คน เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลอุทิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพนักงานและลูกจ้าง เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลอุทิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ วัน โดยมี พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธานในพิธี

พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กทพ. จึงจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุสมบทน้อมถวายพระราชกุศลอุทิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ รวมถึงเป็นการทดแทนพระคุณอันประเสริฐ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะประกอบด้วย พนักงาน ลูกจ้าง กทพ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อาทิ ต้องสามารถท่องบทพิธีกรรมการบวชได้อย่างถูกต้อง และต้องเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ มีความตั้งใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ร่วมอุปสมบทจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และจำวัด เป็นเวลา ๑๖ วัน โดยจะครบกำหนดลาสิกขาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

“โครงการบรรพชาอุปสมบทน้อมถวายพระราชกุศลอุทิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๘๙ รูป ในวันนี้ กทพ. จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งผมหวังว่าผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะได้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติ ศีล, สมาธิ, ปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป” พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.