กทพ. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอกและ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง จ.ตรัง

กทพ. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอกและ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง จ.ตรัง

 

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยมี นายณรงค์  เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนตำรวจรตะเวนชายแดนบ้านหินจอก และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า กทพ. ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยและยังต้องการการสนับสนุนในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนทุนการศึกษา และความช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครูผู้สอน ซึ่ง กทพ. ได้จัดโครงการฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำหรับในปีนี้ กทพ. ได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และมอบทุนการศึกษาทุนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๙๒ ทุน ให้แก่โรงเรียนตำรวจรตะเวนชายแดน บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๓,๙๙๕ บาท และได้มอบทุนการศึกษาทุนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๑๕๑ ทุน อุปกรณ์การเรียน ชุดเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ที่จะใช้ในโรงครัว ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๗๖๐ บาท 

“กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนต่างๆ ในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป ซึ่ง กทพ. ก็จะดำเนินการจัดโครงการต่างๆ เพื่อเยาวชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าว และ ภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.