กทพ. จัดโปรฯ ใช้บัตร Easy Pass หรือ M – Pass ผ่านด่านฯ บางขุนเทียน ทั้งขาเข้าและขาออก ลดทันที 5 บาท/เที่ยว เริ่ม 25 กุมภาพันธ์ ถึง 26 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๑ ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงาน แถลงข่าวการให้ส่วนลดค่าผ่านทางสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass และบัตร M – Pass ที่ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๑ (ขาเข้า) และด่านฯ บางขุนเทียน ๒ (ขาออก) จำนวน ๕ บาท/เที่ยว ตามนโบยายของกระทรวงคมนาคม ที่ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พิจารณามาตรการสนับสนุนในการใช้บัตรดังกล่าว โดยมี นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และนายพุฒิกัญจน์ กาญจนะพังคะ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ร่วมแถลงข่าวด้วย ทั้งนี้ การให้ส่วนลด ๕ บาท/เที่ยว ที่ด่านฯ ดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยในเบื้องต้นกำหนดให้ส่วนลด เป็นเวลา ๓๐ วัน จนถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรของ กทพ. ที่มี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เป็นประธานฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่าหาก กทพ. ต้องการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บัตร Easy Pass ให้มากขึ้น ควรพิจารณาดำเนินโครงการให้ส่วนลดค่าผ่านทางแบบเดียวกับที่เคยดำเนินการที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๔ เมื่อปลายปีที่แล้ว ที่ให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บัตร Easy Pass และบัตร M-Pass จำนวน ๕ บาท/เที่ยว จาก ๕๐ บาท เหลือ ๔๕ บาท โดยให้ กทพ. พิจารณาคัดเลือกด่านฯ ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ และต่อมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการในการประชุมทางไกลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ กทพ.พิจารณามาตรการสนับสนุนในการใช้บัตร Easy Pass และ M-Pass โดยให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้บัตรที่ด่านฯ บางขุนเทียน อันจะช่วยในการลดปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน และยังจะช่วยลดมลพิษทางอากาศลงได้ เนื่องจากในขณะนั้นประสบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ค่อนข้างรุนแรง จึงเป็นที่มาในการให้ส่วนลดค่าผ่านทางในครั้งนี้

“ปัจจุบันมีผู้ใช้บัตร Easy Pass และบัตร M – Pass ที่ผ่านด่านฯ บางขุนเทียน ทั้ง ๒ ทิศทาง เฉลี่ยวันละ ๒๐,๔๖๐ คัน จากยอดผู้มีบัตร Easy Pass ทั้งหมดกว่า ๑.๖๕ ล้านบัตร โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ วัน จะส่งผลให้มียอดผู้สมัครใช้บัตร Easy Pass และบัตร M – Pass เพิ่มมากขึ้น จึงอยากขอเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการที่ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด อยู่ในปัจจุบัน หันมาใช้บัตร Easy Pass และบัตร M – Pass กันเยอะ ๆ เพราะนอกจากท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการผ่านทางพิเศษแล้ว ท่านจะมีส่วนช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านฯ ช่วยลดมลพิษทางอากาศลงได้อีกด้วย” ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments are closed.