กทพ. จัดให้มีมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564

👷🏻‍♂️กทพ. จัดให้มีมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564

       📍ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดให้มีมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด”เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เช่น จัดตั้งจุดกวดขันรถผิดระเบียบ จัดรถสายตรวจวิ่งตรวจสอบความเรียบร้อยและดูแลประจำจุดครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางพิเศษ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามสัญญาสัมปทาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนจะดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

🏢ในการนี้ กทพ. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) ชั้น 22 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามสภาพการจราจรและแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Application EXAT Portal

“เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”


📥กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

💁🏻‍♀️ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

#อัปเดตเรื่องราวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Comments are closed.