กทพ. จับมือ สวพ. 91 จัดโครงการ “ทางด่วนลัดฟ้า…เพาะชำกล้าไม้ สร้างฝาย ตามรอยพ่อ”

เมื่อวันที่ ๒๕- ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร สวพ. FM 91 จัดกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า…เพาะชำกล้าไม้ สร้างฝาย ตามรอยพ่อ กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ สวพ. FM 91” ตามโครงการ “ทางด่วนลัดฟ้า ข้ามกรุง” ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. นำคณะผู้บริหาร กทพ. ร่วมกับสมาชิก สวพ. FM 91 จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเกษตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางละมุง รวมถึงกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนม พรรษาครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ ที่บริเวณเขาชีโอน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมวินัยการจราจรเพื่อความปลอดภัยบนทางพิเศษ โดยวิทยากรจาก กทพ. ทั้งนี้ กิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าฯ กทพ. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน รวม ๓๓ ครั้ง

 

Comments are closed.