กทพ. จับมือ สวพ. 91 จัดโครงการ “ทางด่วนลัดฟ้า…เพาะชำกล้าไม้ สร้างฝาย ตามรอยพ่อ”