กทพ. จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

📢  กทพ. จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  📣

    🎯 กทพ. จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. 📌  👉 ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาติตามข้อกำหนด

Comments are closed.