กทพ. แจ้งผู้ใช้บริการทางพิเศษทิศทางจากด่านฯ บางนา ขาเข้าเมือง..

🚧 กทพ. แจ้งผู้ใช้บริการทางพิเศษทิศทางจากด่านฯ บางนา ขาเข้าเมือง ที่ต้องการลงถนนพระราม 4 ให้ไปกลับรถหลังด่านฯสาธุประดิษฐ์ ระหว่างเวลา 06.45 – 09.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 🚧

🚩การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งผู้ใช้บริการทางพิเศษทิศทางจากด่านฯ บางนา ขาเข้าเมือง ที่ต้องการลงถนนพระราม 4 ให้ไปกลับรถหลังด่านฯสาธุประดิษฐ์ ระหว่างเวลา 06.45 – 09.00 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

🎯 เนื่องจากบริเวณทางลงถนนพระราม 4 ขาเข้าเมืองที่มาจากบางนา จะมีการวางกรวยยางควบคุมการจราจรตามช่วงเวลาดังกล่าว กทพ. จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางไปกลับรถที่ทางลงสาธุประดิษฐ์ เพื่อเป็นการลดการตัดกระแสจราจร แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนพระราม 4 เนื่องจากรถที่ลงถนนพระราม 4 จะกีดขวางรถทางตรงที่จะมุ่งหน้าไปดินแดง ดังนั้น ผู้ที่ใช้บริการทางพิเศษ จากด่านฯบางนา ด่านฯสุขุมวิท 62 และด่านฯ ท่าเรือ 1 ที่ต้องการลงถนนพระราม 4 ให้สังเกตป้าย ดาวคะนอง แล้วขับออกซ้ายมาทางดาวคะนอง ลงทางลงสาธุประดิษฐ์ ชะลอเพื่อกลับรถ แล้ววนขึ้นทางพิเศษอีกครั้ง โดยไม่ต้องชำระค่าผ่านทาง จากนั้นขับต่อไป แล้วไปลงทางพิเศษ พระราม 4 (ลุมพินี ) เพื่อออกถนนพระราม 4 ได้ตามปกติ ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.