กทพ. ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นกรณีไฟไหม้ชุมชนบางพลีและลุกลามมายังตอม่อทางพิเศษบูรพาวิถี พบว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างทางพิเศษแต่อย่างใด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีเหตุเพลิงไหม้บริเวณใต้สะพานข้ามคลองชวดลากข้าวที่มีสิ่งปลูกสร้างหลายหลังคาเรือนและเพลิงได้ลุกลามมายังบริเวณตอม่อของทางพิเศษบูรพาวิถีนั้น กทพ. ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และความเสียหายจากเพลิงสงบในเบื้องต้นพบว่า โครงสร้างหลักของทางพิเศษไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงความเสียหายเล็กน้อยของท่อระบายน้ำจากทางพิเศษลงสู่พื้นดินและท่อร้อยสายดินละลายจากความร้อนซึ่งสามารถซ่อมแซมได้

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนใต้สะพานข้ามคลองชวดลากข้าว ถนนบางนา-ตราด เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. ของคืนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างหลายหลังคาเรือน และเพลิงได้ลุกลามไปยังตอม่อที่ ๑๑/๒๒ กิโลเมตรที่ 11+800 ของทางพิเศษบูรพาวิถี และต่อมาในเวลา ๒๑.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

เช้าวันต่อมา กทพ. โดยกองบำรุงรักษาสายทาง ฝ่ายบำรุงรักษา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายเสาตอม่อดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าโครงสร้างฐานรากฝังอยู่ใต้ดินจึงไม่ได้รับผลกระทบ โครงสร้างเสาไม่มีการโย้ตัว ไม่เกิดการบวมหรือเสียรูปของโครงสร้าง ผิวโครงสร้างคอนกรีตของเสาตอม่อโดยรอบเสาสูงประมาณ ๓-๔ เมตร เกิดการกะเทาะ มีความลึกประมาณ ๑ – ๒.๕ เซนติเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๖๐ ตารางเมตร โดยคอนกรีตยังกะเทาะไม่ถึงเหล็กยืนของโครงสร้าง ไม่พบเหล็กเสริมเกิดการขยายตัวหรือเสียรูป นอกจากนั้น ลักษณะของสีคอนกรีตที่กะเทาะยังไม่พบการเปลี่ยนสีจากปกติเป็นสีชมพู หรือเทา หรือเหลือง ซึ่งแสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าคอนกรีตยังไม่สูญเสียกำลัง บริเวณผิวคอนกรีตของท้องคานเกิดกะเทาะเล็กน้อย ไม่พบการเสียรูปของแผ่นยางรองคาน รวมถึงจากการตรวจสอบเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตเสาตอม่อที่ได้รับความเสียหายกับเสาตอม่อต้นใกล้เคียงที่ไม่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๕ บริเวณ โดยใช้อุปกรณ์ Rebound Hammer ตามมาตรฐานการสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย กรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.๑๕๐๒-๕๑) ยังไม่พบกำลังอัดคอนกรีตของเสาที่เกิดเพลิงไหม้มีความแตกต่างจากเสาต่อม่อใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ โครงสร้างเสามีความเสียหายระดับปานกลางสามารถซ่อมแซมได้ และความเสียหายยังไม่ถึงระดับที่มีผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่าเสาตอม่อทางพิเศษบูรพาวิถียังคงมั่นคง แข็งแรง ตามมาตรฐานทางพิเศษ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม กทพ. จะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (สวท.) เข้าสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งความคืบหน้าจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย กทพ. ขอความร่วมมือมิให้บุคคลเข้าไปทำกิจกรรมใดๆ ในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวด้วย

 

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพประกอบข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.