กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้มาตรการ “ ไปกลับสะดวกปลอดภัย ร่วมใจวางแผนก่อนเดินทาง”

💁‍♂️กทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้มาตรการ “ ไปกลับสะดวกปลอดภัย ร่วมใจวางแผนก่อนเดินทาง”

       🎯เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร และ นางสาววิภาภรณ์ ชุนหะวัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณด่านฯบางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นย้ำนโยบายของกระทรวงคมนาคมให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัยภายใต้มาตรการ “ ไปกลับสะดวกปลอดภัย ร่วมใจวางแผนก่อนเดินทาง” พร้อมทั้งมอบขนม และเครื่องดื่มบำรุงกำลังไว้ที่จุดบริการประชาชน 🚗

💁 โดยก่อนหน้านี้ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และนายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร ร่วมกับคณะผู้บริหารของ กทพ. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน บริเวณด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา และด่านฯ ฉิมพลี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ เช่นเดียวกัน

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.