กทพ. ตั้งจุดบริการประจำเต๊นท์ให้บริการสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง