กทพ. ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตำรวจยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 6 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

👷🏻‍♂️ กทพ. ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตำรวจยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 6 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 📣

📌 วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหาร กทพ. ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานตำรวจยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 6 นำโดย พลตำรวจโท รัษฎากร ยิ่งยง ผู้อำนวยการหลักสูตร เข้าศึกษาดูงาน โดยมีเนื้อหาการบรรยายในหัวข้อ ระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ในการจัดทำ Application EXAT Portal และ E-Service รวมถึงบรรยายและนำเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) ณ บริเวณชั้น 22 – 23 ของศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.