กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมพิธีและนำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมียอดเงินกฐินพระราชทานทั้งสิ้น ๒,๐๘๔,๙๗๘.- บาท ซึ่ง กทพ. ได้มอบเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมวัดและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

Comments are closed.