กทพ. ทยอยเปิดให้บริการช่องทาง Easy Pass ในทางพิเศษอุดรรัถยาแล้ว

กทพ. ทยอยเปิดให้บริการช่องทาง Easy Pass ในทางพิเศษอุดรรัถยาแล้ว

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการช่องทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเมืองทอง (ขาเข้า/ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยาไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งจะสามารถทยอยเปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในด่านต่างๆ ดังนี้

– ด่านฯ ศรีสมาน (ขาเข้า/ขาออก) เปิดให้บริการวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

– ด่านฯ บางพูน (ขาเข้า/ขาออก) เปิดให้บริการวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

– ด่านฯ เชียงราก (ขาเข้า/ขาออก) เปิดให้บริการวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

– ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า/ขาออก) เปิดให้บริการวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.