กทพ. และ ทล. ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยการพัฒนาช่องทางการชำระเงินระบบ M-Flow ผ่านการตัดบัญชีจาก Easy Pass/M-Pass แบบอัตโนมัติ

⭐️ กทพ. และ ทล. ร่วมลงนาม✒️ในบันทึกข้อตกลง🤝ว่าด้วยการพัฒนาช่องทางการชำระเงินระบบ M-Flow ผ่านการตัดบัญชีจาก Easy Pass / M-Pass แบบอัตโนมัติ 📌

🎯 วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาช่องทางการชำระเงินของระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ผ่านการตัดบัญชีเงินสำรองของบัตร Easy Pass/M-Pass แบบอัตโนมัติ ระหว่าง กรมทางหลวง กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมี นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ลงนามในฐานะพยาน นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

💁‍♂️สำหรับการ✒️ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือ🤝ครั้งสำคัญระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการบูรณาการความร่วมมือ โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้

➡️ 1) พัฒนาช่องทางการชำระเงินของระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ M-Flow ผ่านการตัดบัญชีเงินสำรองบัตร Easy Pass/M-Pass แบบอัตโนมัติ โดยมีการพัฒนารูปแบบการชำระเงินเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาช่องทางการชำระเงินสำหรับผู้สมัครสมาชิก M-Flow ที่เป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัตร ระยะที่ 2 การพัฒนาช่องทางการชำระเงินสำหรับผู้สมัครสมาชิก M-Flow ที่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับเจ้าของบัตร

➡️ 2) ส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางที่มีบัตร Easy Pass/M-Pass มาสมัครสมาชิก M-Flow เช่น การส่งแบบฟอร์ม เอกสารแนะนำ เชิญชวนทางไปรษณีย์ SMS E-mail รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

➡️ 3) การพัฒนาช่องทางการลงทะเบียนสมัครสมาชิก M-Flow สำหรับผู้ใช้ทางที่มีบัตร Easy Pass/ M-Pass ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการสมัครสมาชิกระบบ M-Flow

💁‍♀️การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับการให้บริการระบบ M-Flow ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เสริมประสิทธิภาพการเดินทาง รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบบริการให้รองรับความต้องการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคดิจิทัล และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างยั่งยืน

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.