กทพ. นำคณะสื่อมวลชนชมการทดสอบสะพานที่ออกแบบเพื่อใช้ในโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตกในอุโมงค์ลม

กทพ. นำคณะสื่อมวลชนชมการทดสอบสะพานที่ออกแบบเพื่อใช้ในโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตกในอุโมงค์ลม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันนี้ (๑๕ กันยายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. นำสื่อมวลชนชมการทดสอบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ คู่ขนานกับสะพานพระราม ๙ เดิม ตามโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ผ่านอุโมงค์ลมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า งานออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จะมีการทดสอบเสถียรภาพการรับแรงลมของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ตัวใหม่ โดยจะมีแบบจำลองที่จำลองทั้งสะพานพระราม ๙ เดิมและสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ตัวใหม่ที่จะก่อสร้างในโครงการฯ เพื่อทดสอบว่าสะพานทั้งสองนั้น จะมีพฤติกรรมการรับแรงลมอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนั้นจะนำมาใช้ในการออกแบบสะพานคู่ขนานตามโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ออกแบบเสร็จสิ้นแล้วจึงได้นำมาทำการทดลองในวันนี้ โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายพระราม๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในปลายปีนี้

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.