กทพ. นำสื่อมวลชนชมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ และเข้าฟังการบรรยาย ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพาน เพื่อเตรียมนำมาใช้กับสะพานในโครงการ ทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

กทพ. นำสื่อมวลชนชมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ และเข้าฟังการบรรยาย ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพาน เพื่อเตรียมนำมาใช้กับสะพานในโครงการ ทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

 

วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และเข้าฟังการบรรยายระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพาน (Bridge Health Monitoring System : BHMS) เพื่อจะได้นำมาใช้กับสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ที่ กทพ. จะสร้างขึ้นใหม่ในโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ในการนี้ พลเอกวิวรรธน์  สุชาติ  ประธานกรรมการ กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในการเยี่ยมชมด้วย

 

 

นายณรงค์ เขียดเดช  ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า การตรวจสอบเฝ้าระวังสะพานนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเมื่อสะพานเปิดใช้งานแล้ว ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง เพื่อทำหน้าที่เฝ้าดูแลความเป็นไปของสะพาน และเตือนภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ด้วยข้อมูลที่จัดเก็บไว้และการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ จะทำให้หน่วยงานเจ้าของสะพานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และตัดสินใจดำเนินการ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดนั้นยังมีประโยชน์ต่องานในส่วนของการวางแผนบำรุงรักษาสะพานอีกด้วย ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานนั้น เนื่องมาจากการที่โครงสร้างเมื่อมีการเปิดใช้งานไปแล้วจะต้องมีการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) นั้นค่อนข้างจะมีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ การเข้าถึงโครงสร้างของสะพานและความปลอดภัยของผู้ตรวจสอบ เป็นต้น ดังนั้นระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานจะช่วยลดในส่วนของค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบได้มากขึ้น ซึ่งในการก่อสร้างสะพานที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ในอนาคตของ กทพ. นั่นก็คือ สะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ของโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนั้น  กทพ. มีแผนจะดำเนินการติดตั้งระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพาน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสะพานของ กทพ. ดำเนินการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“กทพ. จะนำข้อมูลการจัดทำระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานของสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ มาประกอบการออกแบบระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม ๙ ต่อไป” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

 

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.