กทพ. ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๒ ชั้น ๓ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB 6) นายนนทจิตต์ บ่างสมบูรณ์ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีจับรางวัลโครงการ “Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan” โดยมอบรางวัลพิเศษเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒ ท่าน รวมถึงรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล / รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้โชคดี โดยโครงการ “Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นอีกหนึ่งโครงการฯ เพื่อเป็นการตอบแทนสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสด เปลี่ยนมาชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ รางวัล / รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ ในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล / รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ ในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ รางวัล ได้ที่ www.thaieasypass.com www.exat.co.th และ EXAT Portal Application

Comments are closed.