กทพ. ประกาศ เรื่อง บริษัท EASY TOPUP จำกัด จะหยุดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางบัตรเครดิต VISA ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

กทพ. ประกาศ เรื่อง  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

ด้วยบันทึกข้อตกลงโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass สำหรับการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กับ บริษัท อีซี่ ท็อป อัพ จำกัด จะสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ บริษัทฯ ไม่ประสงค์ขยายระยะเวลาการให้บริการอีกต่อไป

ดังนั้น จึงมีผลให้บริษัท อีซี่ ท็อป อัพ จำกัด จะสิ้นสุดการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ด้วยบัตรเครดิต Visa ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ตั้งแต่

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๕๙ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางของพันธมิตรเติมเงินอื่นๆ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ตามปกติ โดยสามารถ

ดูรายละเอียดช่องทางการเติมเงินได้ที่ www.thaieasypass.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ EXAT Call Center 1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

Comments are closed.