กทพ. ประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงบประมาณ

  ⭐️ กทพ. ประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงบประมาณ​​ 📌

🎯 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงบประมาณ โดยมี นายพลากร ม่วงพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เข้าร่วมหารือโครงการของ กทพ. ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน) ณ ห้องประชุม 0305 🏢อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.