กทพ. ปรับแผนการปิดและเบี่ยงการจราจรด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาซอฟต์แวร์เชื่อมต่อระบบ M-Flow

📢 กทพ. ปรับแผนการปิดและเบี่ยงการจราจรด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาซอฟต์แวร์เชื่อมต่อระบบ M-Flow 🚧

💁‍♀️ ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อรองรับระบบ M-Flow โดยปิดและเบี่ยงการจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางตามแผนงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ในระยะที่ 1 บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 และด่านฯ จตุโชติ ซึ่งปัจจุบันด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 ด่านสุขาภิบาล 5-2 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน

📌 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ กทพ. จึงได้ดำเนินการปรับแผนการปิดและเบี่ยงการจราจรบริเวณด่านจตุโชติ ดังนี้
ปิดช่องที่ 5 และ 6 ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2565
💵 ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดใช้ช่องที่ 1-2

💳 ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร Easy Pass ใช้ช่องที่ 3-4-7

ปิดช่องที่ 4 และ 5 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565

💵 ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดใช้ช่องที่ 1-2

💳 ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร Easy Pass ใช้ช่องที่ 3-6-7

🙏🏻 กทพ. ต้องขอออภัยในความไม่สะดวก โดยหากพบปัญหาในการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 📞1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของปลายทางด้วย M-Flow”

💁‍♀️ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️◀️◀️◀️◀️◀️◀️◀️◀️◀️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.