กทพ. ปล่อยขบวนรถและส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถและส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดย กทพ. ได้ส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษจำนวน ๘ นาย พร้อมด้วย รถตรวจการณ์ ๑ คัน รถบรรทุก ๔ ล้อ ๑ คัน รถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาดใหญ่ ๑ คัน เรือท้องแบน ๑ ลำ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์ฟื้นฟู ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้จัดส่งบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกภูมิภาคที่ประสบภัยในลักษณะต่าง ๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ๒๕๕๔ อุทกภัยภาคใต้ ทั้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน กทพ. จะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มความสามารถ

แชร์

Comments are closed.