กทพ. ปันความสุขสู่น้องริมทางด่วน ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดดาวเรือง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย กทพ. ได้มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนรวมมูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในการ จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้อง ริมทางด่วน” ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ พื้นที่เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดดาวเรือง ในตำบลบางพูด จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ กทพ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ รวมมูลค่า ๑๔๐,๐๐๐ บาท และมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดและห้องประชุมแก่โรงเรียนวัดดาวเรือง รวมมูลค่ากว่า ๑๓๕,๕๐๐ บาท

“กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วนนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ซึ่งโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมา ๑๒ ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพ การนำสิ่งของและทุนการศึกษามาสนับสนุนแก่โรงเรียน ในครั้งนี้อาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่ แต่คิดว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสังคมให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.