กทพ. แจ้งปิดการจราจรบริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2565

🚧 กทพ. แจ้งปิดการจราจร ⚠️ บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2565

🚧 🛣 กทพ. แจ้งปิดการจราจร บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2565 เนื่องด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานี🚃รถไฟมักกะสัน – แม่น้ำ 🏞

🎯 ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษที่จะสัญจรผ่านทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ให้ใช้ทางออกถัดไปบริเวณถนนพระราม 4 แทน

📲 หากมี 📜 ข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็น ⭐️ ประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ 📞  EXAT Call Center 1543

💁‍♀️ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.