การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์)
ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 22.00 น. – วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
 🛣📍📍

🎯ปิดเบี่ยง 1 ช่องจราจรทางซ้าย และไหล่ทางซ้าย วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 0.00 น. 🛣
🎯ปิดเบี่ยง 1 ช่องจราจรทางขวา และช่องทางขวา วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน เวลา 4.00 น. 🛣
👉หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ 081 – 1983837 คุณวรรณชนะ นุชเจริญ (ผู้ดูแลโครงการ)📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
แชร์

Comments are closed.