กทพ.ปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณ กม.21 + 700 ขาออก เพื่อติดตั้งโครงป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your speed sign) ป้ายที่ 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ให้ดำเนินการติดตั้งโครงป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your speed sign) ป้ายที่ 2 บนทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณ กม.21 + 700 ทิศทางขาออกมุ่งหน้าชลบุรี จึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวในคืนวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคมต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. โดยจะมีการปิดจราจรทุกช่องทางเป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที ในช่วงที่ดำเนินการยกโครงป้ายขึ้นติดตั้ง ซึ่งผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้ทางลงเมืองใหม่ลงสู่ถนนเทพรัตน์เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณการปิดจราจรดังกล่าวได้
💁​ทั้งนี้ การติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็ว ป้ายที่ 1 บริเวณ กม.11 + 600 เมื่อคืนวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาสามารถติดตั้งแล้วเสร็จตามแผน มีการปิดจราจรเพียง 5 นาที ในช่วงยกโครงป้ายขึ้นติดตั้ง อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้มี การติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

👷กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ 080-2284443 คุณศักดิ์ชาย กลิ่นจำปา (ผู้ดูแลโครงการ)

 

Comments are closed.