กทพ. ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นประธานในการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2563 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ กทพ. รวมถึงส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต ผู้แทนชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิง พร้อมทั้งแอลกอฮอลล์ และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับชุมชนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.