กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาเทศบาลตำบลบางพูน ใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี ๒๕๖๑ รวมถึงได้มอบถังดับเพลิง ถังขยะให้แก่เทศบาลตำบลบางพูนและมอบอุปกรณ์กีฬาในกับตัวแทนโรงเรียนวัดบางพูนและโรงเรียนเปรมประชากร อีกด้วย

กทพ. ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบางพูน กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๓ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต และ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100, สวพ.FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อม ทีมสร้างสถานการณ์จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้อาคารที่อยู่ใกล้ทางพิเศษแล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านผู้ประสบเหตุเข้าดับเพลิงในเบื้องต้นและแจ้งเหตุไปยังศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร. 1543 สถานีดับเพลิงในพื้นที่เกิดเหตุ จึงได้ส่งรถดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ และพนักงานสื่อสารของ กทพ. ได้รับแจ้งเหตุ จึงได้ประสานให้พนักงานกู้ภัยของ กทพ. เข้าตรวจสอบเหตุ พร้อมแจ้งรถดับเพลิงของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว จนสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้น การฝึกซ้อม

นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นฝึกซ้อมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ โดยการตัดต้นไม้ เก็บขยะและทำความสะอาดถนน อีกด้วย

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.