กทพ. ฝึกซ้อมป้องกัน และ ระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานกีฬาการทางพิเศษฯ สร้างกรุงเทพแข็งแรง (ทางต่างระดับบางโคล่)

วันนี้ (๖ กันยายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาการทางพิเศษฯ สร้างกรุงเทพแข็งแรง (ทางต่างระดับบางโคล่) โดย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เดชศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณเขตทางพิเศษเข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ด้วย

กทพ. ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงจึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลา มาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100 สวพ.FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อม ทีมสร้างสถานการณ์ จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้บ้านไม้ในพื้นที่ฝึกซ้อม แล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านประสบเหตุได้แจ้งให้อาสาป้องกันภัยของชุมชนเข้าดับเพลิงในเบื้องต้น และแจ้งเหตุไปที่ Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ข้างทางพิเศษ เมื่อพนักงานสื่อสารได้รับแจ้งจึงได้แจ้งให้พนักงานกู้ภัยไปทำการตรวจสอบเหตุพร้อมทั้งแจ้งรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว เมื่อรถกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุ ทำการตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ พนักงานกู้ภัยนำถังดับเพลิงชนิดโฟมทำการฉีดดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านและรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์ควบคุมทราบในระหว่างรอการสนับสนุนพนักงานกู้ภัยพยายามควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายออกไป รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำมาถึงที่เกิดเหตุ พนักงานกู้ภัยในรถดับเพลิงร่วมกันทำการดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ และสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม โดยในการนี้ กทพ.ได้เตรียมอุปกรณ์กีฬาและถังดับเพลิง เพื่อมอบให้กับตัวแทนชุมชนทางพิเศษศรีรัช

Comments are closed.