🚩กทพ. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ประจำปี 2565 🧯🔥

🚩กทพ. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ประจำปี 2565 🧯🔥

    🗓 วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) พนักงานและลูกจ้างประจำอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษฯ ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟฯ ตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำอาคาร 🧯🔥และเป็นการฝึกซ้อมแบบเสมือนจริงครั้งแรกหลังจากเข้าใช้อาคารแห่งใหม่ของ กทพ. โดยจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษฯ ⛳️⛳️

  📍ทั้งนี้ กทพ. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้หลักสูตรการซ้อมดับเพลิง จากแผนกปฏิบัติการพิเศษ กองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายควบคุมการจราจร (ใบอนุญาติเลขที่ ดพฝ 062) ให้กับพนักงานและลูกจ้าง กทพ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย พร้อมจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้เพื่อเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ✅

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.