กทพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกัน🚨และระงับอัคคีภัย🚒และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2565 🛣

  ⭐️ กทพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกัน🚨และระงับอัคคีภัย🚒และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2565 🛣

🎯 วันนี้ (17 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานกีฬาหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพหลโยธิน 2 โดยได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน

ในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิงชุมชนละ 10 ถัง รวมทั้งสิ้น 30 ถัง และ ชุดตรวจ ATK ชุมชนละ 50 ชุด โปสเตอร์เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง และเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการให้ความรู้และฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

💥 กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.