กทพ. พัฒนา App EXAT Portal ให้การเติมเงิน และเช็คยอดเงินคงเหลือบัตร Easy Pass ได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

  ​🛣 กทพ. พัฒนา📲 App EXAT Portal ให้การเติมเงิน และเช็คยอดเงินคงเหลือบัตร Easy Pass ได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

🤵🏻 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าได้พัฒนา Application EXAT Portal เพื่อให้สมาชิกบัตร Easy Pass ได้เช็คยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass ง่ายยิ่งขึ้นเพียงแค่เข้า App EXAT Portal หน้าแรกก็สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือในบัตรที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ได้ทันที 📝 อีกทั้ง กทพ. ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเติมเงินบัตร Easy Pass ให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยสามารถเติมเข้าบัตร Easy Pass ได้ภายในไม่เกิน 15 นาที หรือเร็วกว่านั้น สามารถผ่านทางได้

📲 พร้อมทั้งได้เพิ่มช่องทางการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการผ่าน App EXAT Portal เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการให้บริการ และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการผู้ใช้บริการต่อไป

📞 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “EXAT Call Center 1543” ตลอด 24 ชั่วโมง และสำหรับผู้ใช้บริการที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด App EXAT Portal มาใช้งานสามารถดาวน์โหลด App ได้ที่ App Store และ Google Play Store

“EXAT Portal แอปพลิเคชัน คู่ใจ ผู้ใช้ทาง”

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.