กทพ. มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๒ สาย ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 

กทพ. มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๒ สาย

ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึง วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. รวม ๘ วัน ตลอดจนจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ จุด ดังนี้

– วันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.
ณ ด่านฯ บางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ด่านฯ ฉิมพลี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ

– วันที่ ๒๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ณ ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา

– วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.
ณ ด่านฯ ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา

แชร์

Comments are closed.