กทพ. จัดกิจกรรม “กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ควบคุม ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (CCB 6) โดยนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธี


นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม “กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” กทพ. ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกถึงความห่วงใยที่มีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งในครั้งนี้ กทพ. ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนภิเษก (CCB 6) และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ โดยได้นำผู้สูงอายุจากชุมชนในแนวสายทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จากชุมชนโชติวัฒน์ และชุมชน วัดวิมุติยาราม เข้าร่วมกิจกรรม “อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ” ในหลักสูตร “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” โดยทีมวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลังจากนั้นผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้สูงอายุเสร็จแล้ว จึงนำผู้สูงอายุเดินทางไปทัศนศึกษายังพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

“ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ กำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน ทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติให้หน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ พิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม” นายณรงค์ฯกล่าวในท้ายที่สุด

ข่าว และภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.