กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม ทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒