กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี ๒๕๖๐

กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานจตุจักร

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยในรายละเอียดว่า กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักในการให้บริการทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งนอกจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้ว กทพ. ยังตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี ปีนี้นับเป็นปีที่ ๑๖ แล้ว และจะดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนหรือโรงเรียนในแนวเขตทางพิเศษ ได้นำเงินทุนไปใช้เพื่อการศึกษา สำหรับในปีนี้ กทพ. ได้ขยายขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือไปยังชุมชนและโรงเรียนต่างๆ โดยมีชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา จำนวน ๔๐ ทุน ประกอบด้วย ชุมชนเกาะกลาง, ชุมชนคลองเตยใน ๑, ชุมชนสวนอ้อย, ชุมชนล็อค ๔-๕-๖, ชุมชนกรุงเทพพัฒนา, โรงเรียนอมันนฤมิต, ชุมชนวัดไผ่เงิน, ชุมชนเมืองอยู่ดี, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม, ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม, ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่, โรงเรียนวัดพระยายัง, โรงเรียนวัดชัยมงคล, ชุมชนตรอกสลักหิน, ชุมชนวัดดวงแข, ชุมชนบ้านครัวใต้, ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า, ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน, โรงเรียนประถมนนทรี, ชุมชนมิตรไมตรี ๑-๒, โรงเรียนพระแม่มารี, ชุมชนหลังวัดมักกะสัน, ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนริมทางรถไฟมักกะสัน, ชุมชนโค้งรถไฟยมราช, ชุมชนสระแก้ว, ชุมชนมั่นสิน, ชุมชนริมทางรถไฟหลังกรมทางหลวง, โรงเรียนสมาคมสตรีไทย, ชุมชนบ้านครัวตะวันตก, ชุมชนโรงน้ำแข็ง, ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ ๑, ชุมชนบ้านแบบ, ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ, ชุมชนบึงพระราม ๙ พัฒนา, ชุมชนบึงพระราม ๙, โรงเรียนวัดบัวขวัญ, ชุมชนวัดบัวขวัญ, ชุมชนบ้านเอื้ออาทร โซน ๑, ชุมชนบ้านเอื้ออาทร โซน ๒ และโรงเรียนคลองเกลือ เป็นเงินทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท

“กทพ. ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคน จะตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ อันจะช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Comments are closed.