กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินทำการแทนผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. ทำพิธีมอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๕๐๐ ผืน รวมทั้งผ้าห่มเครื่องกันหนาวและเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับบริจาค ส่งมอบให้แก่ นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน

นายสุทธิศักดิ์ฯ เปิดเผยว่า กทพ. ได้จัดโครงการ“ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ โดยโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่ง กทพ. ได้นำผ้าห่มไปมอบให้แก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ๙ อำเภอที่ประสบภัยหนาว ครั้งที่ ๒ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นำไปมอบให้แก่ ชาวภูเวียงและเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นำไปมอบให้แก่ ชาวห้วยยางและเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๔ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย ครั้งที่ ๕ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอเขาค้อ และอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งมอบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ และชมรมผู้สูงอายุ ตำบลผานกเค้ากระดึง จังหวัดเลย และครั้งที่ ๖ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นำไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอปัว และอำเภอเมืองจังหวัดน่าน และในปีนี้ก็เช่นกัน กทพ. ได้จัดทำผ้าห่มตามโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” จำนวน ๕,๕๐๐ ผืน ไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน และจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๕๐๐ ผืน รวมทั้งผ้าห่มเครื่องกันหนาว และเครื่องนุ่งห่มที่ผู้ใช้บริการทางพิเศษตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาค

นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า“กทพ. ขอขอบคุณ ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านที่กรุณาร่วมกันบริจาคผ้าห่ม ซึ่งผ้าห่มทุกผืนที่ได้รับบริจาค จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดีและ กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตหาก กทพ. ดำเนินการโครงการใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ทางพิเศษอีก ขอบคุณครับ”

 

Comments are closed.