💥กทพ.มอบรางวัลการประกวดโครงการ EXAT Challenge contest 2022💥

💥กทพ.มอบรางวัลการประกวดโครงการ EXAT Challenge contest 2022💥

       🌟🌟วันนี้ (25 เมษายน 2565) เวลา 10.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการ EXAT Challenge contest 2022 🎖🏆 บริเวณโถงหน้าห้อง 0101 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งโครงการ EXAT Challenge contest 2022 เป็นการประกวดผลงานคลิปวีดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที ภายใต้หัวข้อ “การเดินทางอันแสนพิเศษ…บนทางพิเศษ” ผ่านแอปพลิเคชั่น Tik Tok โดยได้เปิดโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 มีผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 78 ผลงาน ✅✅

🎯สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และ Influencer ชื่อดัง ที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกวิน มโนนุกูล และนายธีรวัฒน์ ชีพจำรูญ
🚩ผลการประกวด มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้🎖👏👏
🏆รางวัลชนะเลิศ รับโล่พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ได้แก่ คุณธนกฤต ทองยงค์
🎖 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ คุณอรชญา เกาะเพชร
🎖 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ คุณณิชา ขุนทอง
🏅🏅และรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล เป็นบัตร Easy Pass พร้อมเงินสำรองค่าผ่านทางมูลค่า 500 บาท🏅🏅
✅ทั้งนี้ สามารถรับชมผลงานที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ กทพ. ได้ทุกช่องทาง⛳️⛳️

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.