กทพ. มอบส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ๕ บาท เมื่อใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ ดาวคะนอง และด่านฯ ประชาชื่น (ขาเข้า) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กทพ. มอบส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ๕ บาท เมื่อใช้บัตร Easy Pass

ที่ด่านฯ ดาวคะนอง และด่านฯ ประชาชื่น (ขาเข้า) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดโครงการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) จำนวน ๕ บาท/เที่ยว เมื่อใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จาก ๕๐ บาท ลดเหลือ ๔๕ บาท และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น (ขาเข้า) ทางพิเศษศรีรัช จาก ๖๐ บาท ลดเหลือ ๕๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสดเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass ซึ่งจะช่วยทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการผ่านทาง รวมถึงยังจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ทั้งนี้ปัจจุบันที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนองมีช่องเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จำนวน ๙ ช่องทาง แบ่งเป็นช่องทางเก็บค่าผ่านทางพิเศษโดยเงินสด จำนวน ๖ ช่องทาง (ช่องที่ ๑-๖) และช่องสำหรับบัตร Easy Pass จำนวน ๓ ช่องทาง (ช่องที่ ๗-๙) มีปริมาณการจราจรรวมระหว่างช่วงเวลา ๐๕.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เฉลี่ย ๑.๓๑ หมื่นเที่ยว ส่วนด่านฯ ประชาชื่น (ขาเข้า) มีช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษทั้งหมด จำนวน ๑๐ ช่องทาง แบ่งเป็นช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสด จำนวน ๖ ช่องทาง (ช่องที่ ๑๖-๒๑) และช่องสำหรับบัตร Easy Pass จำนวน ๔ ช่องทาง (ช่องที่ ๑๒-๑๕) มีปริมาณจราจร รวมระหว่างช่วงเวลา ๐๕.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เฉลี่ย ๑.๘๒ หมื่นเที่ยว การให้ส่วนลดสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ ทั้ง ๒ แห่งนี้ คาดว่าจะสามารถทำให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาสมัครใช้บัตร Easy Pass เพิ่มมากขึ้นเพราะนอกจากจะทำให้ผู้ใช้บัตรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการผ่านทางแล้ว ปัจจุบันยังจะได้ร่วมลุ้นโชคตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โอซาก้า หรือรางวัลเติมเงินในบัตรจำนวน ๕๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ บาท อีก ๙๐๐ รางวัลอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.