กทพ. มอบอาหารและน้ำดื่ม ในโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ณ ชุมชนคนไร้เสียง และชุมชนคลองเตย

🌟กทพ. มอบอาหารและน้ำดื่ม ในโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ณ ชุมชนคนไร้เสียง และชุมชนคลองเตย

  📌 วันนี้ (23 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. น.ส.วิภาภรณ์ ชุนหะวัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน จิตอาสา 904 กทพ. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ณ ชุมชนคนไร้เสียง เขตห้วยขวาง

➡️ ต่อมา เวลา 10.00 น. นางธนประวีร์ เชาวสินธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรายได้ค่าผ่านทาง เป็นผู้แทน กทพ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน จิตอาสา 904 และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ณ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.