กทพ. มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด ๔๐๐ เตียง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มอบเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ เพื่อจะเป็นประโยชน์สามารถรองรับปริมาณของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างเพียงพอ และได้มาตรฐานสากลต่อไป


ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.