กทพ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

กทพ. จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเเพทย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินรักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเเพทย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑โดยมี นายเเพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการของมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ กทพ. สำนักงานใหญ่ จตุจักร

นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า “กทพ. นอกจากจะมีภารกิจหลักในการก่อสร้างและให้บริการทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล กทพ. ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานมาโดยตลอดซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ ได้มอบเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เนื่องจากได้พิจารณาเห็นถึงภารกิจอันสำคัญของหน่วยงานที่จะได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขของผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง ให้ได้รับความเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนงบประมาณวันนี้ จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานของมูลนิธิบรรลุวัตถุประสงค์และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรต่อไป”

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.