กทพ.มอบเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดชุมพร