กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 2 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65 (รวม 5 วัน)

🎉 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 2 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65 (รวม 5 วัน) 🎉

       🚘 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 2 สายทาง ประกอบด้วย 💁‍♂️

🛣 ทางพิเศษบูรพาวิถี หรือ ทางด่วนสายบางนา – ชลบุรี
🛣 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก หรือ ทางด่วนสายบางพลี – สุขสวัสดิ์

📌 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.