กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) รวมถึงทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. และพร้อมกันนี้ กทพ. ยังได้เตรียมจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ด่านฯ บางแก้ว ๑ ด่านฯ ประชาชื่น (ขาออก) ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางนา กม.๖ (ขาออก)

ทั้งนี้ด่านฯ บางนา (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร) ด่านฯ บางแก้ว (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก) และด่านฯ บางนา กม.๖ (ขาเข้า) ทางพิเศษบูรพาวิถี ช่องที่ ๔-๑๔ ยังคงต้องชำระค่าผ่านทางตามปรกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.