กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. พร้อมตั้งหน่วยบริการประชาชน เพื่อรองรับการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) รวมถึงทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ยังคงเก็บค่าผ่านทางตามปกติ พร้อมกันนี้ กทพ. ยังได้เตรียมจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ ณ ด่านฯ บางแก้ว ๑ ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ ดาวคะนอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่านที่เดินทางกลับภูมิลำเนา โปรดขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.