กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๒ สาย งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนบางนา – ชลบุรี) และทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทางพิเศษบูรพาวิถี ยกเว้นค่าผ่านทางวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ไปจนถึง วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ยกเว้นค่าผ่านทางในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๒๔.๐๐ น.
ทั้งนี้ กทพ. ได้กำหนดห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษฉลองรัช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๒๔.๐๐ น. และ กทพ.ได้จัดหน่วยบริการประชาชนที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน (ขาเข้า) และด่านเก็บค่าผ่านพิเศษเมืองทองธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงพระราชพิธีฯ ด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.